Невропатолог назвав несподіваний спосіб подолати мігрень

Це хвороба, яке посiдає 19-те мiсце в перелiку ВООЗ за тяжкiстю наслiдкiв для органiзму, випереджаючи артерiальну гiпертензiю та цукровий дiабет. Найчастіше вона виникає у вiцi вiд 17 до 35 рокiв (приблизно у 70% випадкiв).

Як вiдрiзнити звичайний бiль голови вiд мiгренi та як боротися з цiєю недугою -- розказує лiкар-невропатолог Максим ТАРАСЮК.
-- Мiгрень -- одна з найбiльш давнiх та поширених хвороб, яка вiдоме
людству i на яку страждало багато вiдомих людей. Проявами її є рецидивнi
напади болю голови, що часто супроводжується нудотою, блювотою, свiтло- та
звукобоязню. Мiгрень щоденну активнiсть зводить до мiнiмуму через посилення
болю навiть при найменших рухах. Пiдраховано, що такий хворий втрачає
приблизно два роки життя через її напади. Мiгрень має як медичнi, так i
соцiальнi наслiдки. Встановлено, що у людей, у котрих частi мiгренi, ризик
розвитку iнсульту в 13 разiв вищий, нiж у решти.
     
-- Чи правильно вважати мiгрень спадковою недугою?

-- Вiдомо, що одним iз факторiв ризику є генетична схильнiсть:
якщо мiгрень була в обох батькiв, то iмовiрнiсть її появи у дитини 
становить 60%. Та причини мiгренi ще цiлком
не зрозумiлi й недослiдженi. Проте вiдомо, що велике значення
мають спадковiсть i вегетосудиннi розлади. Жiнки бiльше
схильнi до мiгренi, нiж чоловiки. Це пояснюється особливостями
жiночої гормональної системи. Нерiдко вона починається в перiод
статевого дозрiвання або в раннiй молодостi, але з вiком минає.

-- Як вiдрiзнити звичайний бiль голови вiд мiгренi? 

--  Мiгрень -- у перекладi з французької означає "бiль у половинi голови".
Вiн має нападоподiбний характер, супроводжується вегетативними порушеннями,
а iнодi й неврологiчними симптомами. Загалом є два види мiгренi. Перший --
класична (офтальмологiчна), яка супроводжується порушеннями зору.
Характеризується вiдчуттям туману, нереальностi навколишнього свiту.
Розлади зору можуть супроводжуватися зниженням його гостроти i навiть
тимчасовою слiпотою. Другий вид -- проста або звичайна мiгрень. Хворого
турбує бiль у дiлянках скронi або очного яблука, яка поступово поширюється
на половину голови. Шкiра обличчя на хворiй половинi червона або навпаки --
блiда.

Нападовi мiгренi можуть передувати сонливiсть, зниження тонусу, погiршення
настрою, мерехтливi точки в очах.
     
Вона може супроводжуватися запамороченням, в очах двоїться, важчають 
повiки, порушуються мова, рухи i чутливiсть, виникають бiль у животi, а ще 
нудота i блювота. Загальна тривалiсть больового нападу
рiзна, може становити вiд кiлькох годин до кiлькох дiб.

-- Iснують якiсь фiзiологiчнi причини мiгренi?

-- Причиною мiгренi прийнято вважати перiодичне звуження i
розширення артерiй головного мозку. У розвитку хвороби мають
значення i судинна гiпотензiя, й ендокриннi порушення, й алергiя.
     
Крiм того, видiляють ще й такi фактори ризику, якi можуть
спровокувати її напад, -- це психогенний стрес, занепокоєння,
депресiя, а також погоднi чинники i змiна клiматичних умов.
Причиною можуть стати перепади атмосферного тиску i
несприятливi геомагнiтнi днi, навiть затяжнi перiоди похмурої
погоди. А ще яскраве свiтло, мерехтiння вогнiв, надмiрне захоплення
телевiзором, комп'ютером. Запахи теж можуть спровокувати напад
мiгренi, особливо у хворих з алергiчним анамнезом. Є й
гормональнi фактори: овуляцiя, менструацiя, оральнi
контрацептиви, гормональна замiсна терапiя. Недосипання i
надмiрний сон, до речi, можуть також стати причиною нападу
мiгренi. Є ще й "мiгрень вихiдного дня" -- це бiль у перший
день вiдпустки. Тривалi перерви у споживаннi їжi теж шкiдливi для
здоров'я i провокують мiгрень. Черепно-мозкова травма, фiзична
перевтома -- фактори ризику розвитку мiгренi. I, що цiкаво,
вона може починатися в перiод загострення хронiчних
хворобь пiдшлункової залози та кишкiвника.

-- Якi ускладнення цiєї хвороби?

-- На жаль, мiгрень має ускладнення, наприклад, мiгренозний
статус та мiгренозний iнсульт. Мiгренозний статус -- це ряд
важких, що йдуть один за одним нападiв, якi проявляються
багаторазовою блювотою i, попри лiкування, тривалiстю
понад 72 годин. У такому разi необхiдна госпiталiзацiя
хворого.

Друге ускладнення мiгренозного нападу -- мiгренозний iнсульт.
Доведено, що ризик виникнення iнсульту в пацiєнтiв, у котрих частi мiгренi, 
зростає в 13 разiв. Важливий факт: у жiнок,
якi страждають вiд мiгренi й одночасно приймають протизаплiднi
таблетки, ризик розвитку iнсульту пiдвищується у 8 разiв.

-- Чи можна якось запобiгти нападам мiгренi? Лiкувати її?

-- Найкращим засобом її лiкування є запобiгання нападам:
для цього, вiдповiдно, сiд уникати провокувальних факторiв.
Для зняття нападiв вдаються до лiкiв, акупунктуру, гомеопатичних засобiв. 
Останнiм часом для лiкування використовують i кольоротерапiю. 
Автогенне тренування сприяє полiпшенню
кровообiгу. Якщо причина мiгренi -- психологiчна напруга, то
хворому необхiдне психотерапевтичне лiкування. Загалом лiкування 
спрямоване на полегшення болю, коли почався напад. Заживають 
болезаспокiйливi i судинорозширювальнi препарати. А ще тодi 
важливi спокiй, тепло, свiже повiтря й затемнене примiщення.
Можна випити трохи рiдини: сiк, чай iз цитриною. Харчування має
бути повноцiнним i вiтамiнiзованим. Вiтамiн С виступає як можливий 
знеболювальний засiб, бо вiн гальмує синтез в
органiзмi больових простагландинiв (тканинних гормонiв).
Броколi, картопля, спаржа, стручковi, банани, авокадо, якi мiстять мало 
натрiю i багато калiю, мають сечогiнну,
судинорозширювальну дiю i можуть знiмати напругу, звужують
судини. Необхiдно пiдбирати профiлактичнi засоби у боротьбi з
мiгренню.
     
Що ж до лiкiв, то є кiлька класiв профiлактичних
препаратiв: бета-блокатори, блокатори кальцiєвих каналiв,
трициклiчнi антидепресанти. Лiки, якi вживають уже давно, --
пропранолол, бета-блокатори й амiтриптилiн, антидепресанти.
Профiлактичнi препарати, тобто препарати, якi приймають щодня для
зменшення частоти i тривалостi мiгренi, не слiд
вживати, коли бiль голови вже є.
     
I, до речi, не всi, у кого є мiгренi, мусять
профiлактично приймати препарати. Якщо людинi потрiбнi
безрецептурнi лiки проти мiгренi та болю голови частiше, нiж
двiчi на тиждень, вона має два або бiльше нападiв на мiсяць, яких 
лiки не знiмають, а також цi прояви iстотно псують їхнє життя, 
тодi слiд вживати профiлактичнi препарати постiйно, однак лише пiд 
контролем медикiв. До лiкаря треба звернутися, якщо напади повторюються 
регулярно 1 -- 2 рази на тиждень або 3 -- 4 рази на мiсяць.

-- Як допомогти собi пiд час нападу?

-- Тi, у кого мiгрень, як правило, самi знаходять спосiб лiкування
свого болю голови: гарячий або холодний душ, теплий
або прохолодний одяг, гаряча ванна або вiдпочинок у темнiй тихiй
кiмнатi можуть дати результати бiльшостi людей.
У будь-якому випадку при появi перших симптомiв нападу, що
наближається, слiд зажити призначенi лiкарем медикаменти. Чекати
до останнього небезпечно: знеболювальне може не подiяти. Свiже
повiтря, лiжковий режим, тиша i неяскраве свiтло, низька
фiзична i розумова активнiсть полегшують перебiг нападу. Навiть
короткий сон може повнiстю зняти бiль. Цiкавий спосiб
лiкування -- звичайне морозиво. Вiзьмiть ложку з м'яким морозивом
до рота i притиснiть до пiднебiння, так тримайте (можна пальцем)
допоки воно повнiстю не розтане або зникне чутливiсть. Це викликає
охолоджування гiпоталамуса, який, мабуть, залучений у процес
розвитку мiгренi й може спинити навiть сильний бiль дуже швидко.
     
Звичайно, мiгрень загрожує якостi життя, а нашi жiнки часто
люблять лiкуватися самi й мовчки все терпiти. Тож хочу особливо 
наголосити на такому: якщо бiль голови не припиняється 24 години i супроводжується пiдвищенням температури або iншими нехарактерними для мiгренi симптомами, слiд звернутися до лiкаря, оскiльки гострий бiль може
бути симптомом й iнших недуг.

Олеся СЕНИК
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

12:14
У нашому тексті ви також дізнаєтеся, чим ця інтелектуальна гра корисна для дітей для людей похилого віку
14:50
Кожен третій шлюб розпадається у перші чотири роки, а кожен шостий-сьомий - після двадцяти.
17:38
Перші обстріли тут почалися 19 червня, під час випускного, коли діти йшли зустрічати світанок.
15:00
Ми попросили відомих українців пригадати період дитинства, сповнений неабияких пригод, - канікули.
19:50
Про фінансові збереження та заощадження зірок українського шоу-бізу.
20:45
Скільки чехів живе тут? Чи спілкуються вони українською? Як бережуть традиції свого народу? Репортаж.
17:29
Габарити мамута вражають: його колінний суглоб більший за людську голову!
16:00
Досі не вщухають обговорення законопроекту про протидію лихослів'ю, або ж дематюкацію. А як часто вдаються до лайки знаменитості?
13:30
Цей досвід допоміг мені зрозуміти, чому продавці пропонують ягоди саме за такими цінами.
11:15
12 липня, на свято Петра й Павла, в нашій країні здавна вшановують пастухів.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.