Невролог перелічив несподівані причини безсоння

Вiд безсоння частiше потерпають жiнки пiд час клiмаксу та люди розумової працi

Що заважає нам нормально виспатися, "Жiночому пораднику" розповідає лiкар
обласного психоневрологiчного диспансеру Свiтлана Габрамук.

-- Безсоння визначають як розлад сну, що характеризується нездатнiстю
заснути довгий час уночi. Люди, що потерпають вiд нього, не можуть надовго
заплющити очi та знайти положення, в якому їм вдається заснути. На жаль,
сьогоднi люди з порушеннями сну трапляються дедалi частiше, -- каже
Свiтлана Iванiвна. -- Природа безсоння складна, i нерiдко в нiй нелегко
розiбратися. Часто воно є лише симптомом тiєї чи iншої хвороби. I, до речi,
за статистикою, жiнки потерпають вiд порушення сну частiше, нiж
представники сильної статi.

-- Якими є причини безсоння?

-- Насамперед поясню, що найчастiше безсоння проявляється у трьох формах:
людина важко засинає, прокидається посеред ночi або рано-вранцi. Кожен iз
цих станiв завдає багато незручностей i неприємних вiдчуттiв, проте перед
тим, як тягнутися до аптечки за снодiйним, варто знайти справжнi причини
безсоння. А їх може бути дуже багато.
   
Хоча в лiкарськiй практицi застосовують цiлу шкалу причин безсоння,
хронiчне "неспання" все-таки зумовлене психологiчними проблемами. Вони
можуть бути рiзноманiтнi: вiд нездатностi позбутися думок про сiмейнi чи
побутовi негаразди до незрозумiлих вiдчуттiв, пiдвищеного тиску, задухи,
якi часто пов'язанi зi статевою невдоволенiстю. Майже завжди безсоння буває
у людей, якi дуже переймаються професiйною дiяльнiстю. Зокрема, це
характерно для осiб у перiод напруженої розумової дiяльностi або тих, чия
робота пов'язана зi стресами.

Часто безсоння спричиняє вживання деяких медикаментiв, гострої їжi чи
напоїв, що мiстять кофеїн. До їжi, що може спровокувати поганий сон навiть
у здорової людини, належать морозиво, шоколад, картопля, продукти, що
мiстять консерванти, а також такi, що викликають газоутворення або печiю,
-- страви, приправленi часником, горiхи, огiрки. Тому треба обмежити
вживання таких продуктiв, особливо на нiч. Взагалi не варто їсти перед
сном.
   
Натомiсть бажаними на вечерю продуктами, якi, до того ж, сприяють доброму
сну, є злаковi, фрукти, риба, домашня птиця, хлiбобулочнi вироби, салати та
зелень. Як не дивно, сприяти загостренню проблеми зi сном може спиртне.
Навiть якщо у станi сп'янiння людина засинає, є велика ймовiрнiсть, що вона
прокинеться посеред ночi.

-- Симптомом якої хвороби може бути безсоння?

-- Найперше варто згадати про хвороби серця. У такому разi спати заважають
задуха та бiль у дiлянцi грудної клiтки. Безсоння також може бути ознакою
ендокринних хвороб, наприклад, воно є одним iз головних симптомiв
тиреотоксикозу -- ендокринної хвороби, коли пiдвищується активнiсть
щитоподiбної залози i в кровi накопичується велика кiлькiсть гормонiв цiєї
залози. Тодi, крiм безсоння та важких сновидiнь, виявляють збiльшення
щитоподiбної залози, порушення роботи серцево-судинної системи, нирок,
печiнки.
   
Якщо ж заснути не вдається через нiчнi напади кашлю, то це, скорiш за все,
є сигналом про проблеми з органами дихання. Досить часто причиною безсоння
можуть бути хвороби травного тракту. Наприклад, це може бути пов'язано з
кислотою в стравохiдному отворi дiафрагми або виразкою дванадцятипалої
кишки.
   
Крiм того, безсоння є однiєю з найпоширенiших ознак клiмаксу. В такому разi
безсоння супроводжується сонливiстю вдень, через що жiнка почувається ще
бiльш втомленою.
   
Через неоднозначнiсть у визначеннi причини безсоння ускладнюється перебiг
хвороби, що майже не дає шансу людинi власними силами позбутися її. Це
означає, що можна як завгодно заспокоювати себе, а причина ховатиметься у
хворому кишкiвнику.

-- А повний мiсяць впливає на сон людини, чи це просто мiстифiкацiя?

-- У перiод повнi Сонце i Мiсяць розташовуються по протилежнi боки вiд
Землi, тому їхнiй вплив взаємно протилежний на людський органiзм. У цi днi
досягають пiку всi фiзiологiчнi процеси органiзму. Наприклад, пiдвищується
тиск, тому слiд бути обережними людям з пiдвищеним кров'яним тиском.
Життєва енергiя й активнiсть у повний мiсяць також досягають найвищого
рiвня, тому для тих, хто схильний до нервових хвороб, повня може виявитися
кризовим перiодом. Розум людини в цей час такий активний, що заснути буває
важко, тому тим, хто потерпає вiд безсоння, доводиться особливо важко в
такi днi.

-- Скiльки годин має спати людина?

-- Сон -- це фiзiологiчний стан органiзму, а не його вимкнення для
вiдновлення сил, його закладено на генетичному рiвнi. Свiтла пора дня --
активна, а темна призначена для сну. Але з розвитком цивiлiзацiї цей процес
ми ж самi порушили.
   
У кожної людини своя тривалiсть сну, яка залежить вiд багатьох чинникiв --
iндивiдуальних особливостей нервової системи, життєвих умов, вiд того, яку
роботу вона виконує протягом дня, зрештою, й вiд вiку. Примiром,
новонароджена дитина спить вiд 16 до 20 годин на добу. З часом тривалiсть
сну зменшується i коли, людина досягає свого розцвiту вiку, коливається в
межах 7 -- 8 годин. Недарма кажуть: наше життя складається з трьох основних
частин -- активної, вiдпочинку та сну. В iдеалi протягом доби цей час має
бути розподiлений на три рiвноцiннi частини -- по 8 годин.
   
Загалом є кiлька етапiв сну: сонливiсть, поверховий, помiрний та глибокий
сон. Протягом сну в людини знижуються температура, активнiсть серцебиття,
артерiальний тиск, тонус мускулатури. I є двi фази сну -- швидка та
повiльна. Остання становить найдовшу частину, протягом якої зменшується
активнiсть бiоритмiки мозку, змiнюються частотнi характеристики. Пiд час
швидкого сну людина перевертається з боку на бiк, клiпає очима, їй сняться
сни.
   
Здоровий сон -- це спокiйний, глибокий i безперервний процес. Природно для
людини, коли вона спить тому, що спати хочеться, а не тому, що пора. I
також природно, що вона прокидається, коли виспалась, а не тому, що так
треба. Але спосiб життя сучасної людини, яка працює, не дає змоги жити за
такою схемою. Тому багато хто потерпає через недосипання, розлади сну.

-- Що буде, якщо людина недосипатиме, не боротиметься зi своїм
безсонням?

-- Безсоння -- це порушення сну, зумовлене ослабленням гальмiвного процесу
в корi головного мозку. Причини, прояви i тривалiсть недуги рiзнi. У
здорових людей нетривале безсоння можливе пiсля хвилювання, сильного
збудження тощо. У людей з пiдвищеною збудливiстю нервової системи через
будь-яке хвилювання сон порушується бiльш глибоко i на довший час. Тож
порушення сну може призводити до рiзних хвороб, у тому числi й спричиняти
неврологiчнi, а iнодi й психiчнi розлади.

-- Якщо наслiдки можуть бути такими серйозними, то напевне краще пити снодiйне. Таких засобiв в аптеках вдосталь!

-- Основною проблемою в лiкуваннi розладiв сну є якраз самолiкування
пацiєнтiв. Часто, аби побороти безсоння, люди вдаються до несанкцiонованого
вживання снодiйних засобiв, якi, на жаль, як ви сказали, їм вiльно продають
в аптецi. Проте це лише посилює проблему. Передусiм снодiйнi засоби
викликають фiзiологiчну та емоцiйну залежнiсть, а тому, вiдмовляючись вiд
препаратiв, людина ще з бiльшою силою вiдчуває напади безсоння. Крiм того,
вживаючи снодiйнi засоби, хворий хоча й засинає, проте первинна причина
недуги маскується, а отже, хвороба прогресуватиме.
   
-- Що ж робити, як боротися з безсонням?

-- Допомогти собi заснути можна, дотримуючись простих правил.
Наприклад, перед сном корисно гуляти на свiжому повiтрi. Крiм
того, варто регулярно займатися фiзичними вправами та спортом. Це
допомагає витратити зайву енергiю, що особливо актуально для
людей iз сидячим способом життя та тих, якi розумово працюють.
Набагато легше буде поринути в сон тодi, коли людина втомилася i
фiзично, i емоцiйно. Варто також виробити свiй режим: вставати
та лягати спати в той самий час, iнодi корисно вiдмовитися вiд
денного сну, спати на зручному, м'якому i рiвному лiжку. Перед
сном не варто переглядати телепередачi, спiлкуватися у соцмережах та 
грати в комп'ютернi iгри. Лягати спати треба в цiлковитiй тишi та темрявi, тодi в органiзмi виробляється природне снодiйне, яке допомагає органiзму
релаксувати.

Особливу увагу слiд придiлити харчуванню, скажiмо, вечеряти
треба не пiзнiше, нiж за три години до сну. Старайтеся не
вживати продуктiв, якi "заважають" заснути, медикаментiв.
Корисними можуть бути чай з рослин, що мають заспокiйливий ефект,
або власне заспокiйливi, виготовленi на їхнiй основi.
   
Проте, оскiльки причиною безсоння найчастiше є все-таки нервове
перенапруження, треба старатися вчасно вiдпочивати,
продукувати бiльше приємних емоцiй, позитивно мислити, займатися
улюбленою справою, що вiдвертає вас вiд повсякденних негараздiв,
заспокоює та полiпшує настрiй. Не варто вирiшувати проблеми, що
виникли, продовжуючи робочий день i скорочуючи час нiчного
сну. Коли ж вiдчуваєте, що не можете вирiшити завдання, не
намагайтеся перебороти себе, бо це лише посилить роздратування,
пригнiченiсть i втому, адже часто, просто виспавшись, людина
знову вiдновлює працездатнiсть.

Олеся СЕНИК
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

16:15
Журналістка "Експресу" побувала у майстерні фотографа і розповіла про побачене.
14:40
"Момент, коли ти досягаєш своєї цілі, солодший, ніж найдорожче морозиво в світі".
18:14
Що тут сьогодні знімають, навіщо на майданчику потрібен скрипт-супервайзер та якою насправді є сукня Міледі з “Д'Артаньяна і трьох мушкетерів”?
14:30
Які пригоди спіткали студента впродовж мандрівки і чому він віддає перевагу саме двоколісому?
16:00
У цього чоловіка згоріла хата, він переніс три інфаркти та дві операції на серці. А опісля став пожежником-добровольцем.
18:16
Рейсовий автобус порівнявся з густим лісом, з-за повороту постала скульптура лося з надломаними рогами. Моя сусідка спереду хрипко сказала: “Нехароше це місце, нехароше!”
16:18
Фома - про оптимістів та песимістів, велосипеди та саундтрек до фільму "Заборонений".
18:15
Ми продовжуємо знайомити вас із журналістами найбільшої україномовної газети.
12:08
Відомий артист розповідає про неадекватних шанувальників, нове кохання і погані звички.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.