Психолог виділяє основні причини самотності

Насправдi треба не боротися iз самотнiстю, а знайти її причини та змiнити погляд на життя.

Якою буває не лише жiноча, а й чоловiча самотнiсть i як з нею розпрощатися -- в ексклюзивному iнтерв'ю "Жiночому пораднику" розповiдає психолог, психотерапевт
Юлiя КОРОЦIНСЬКА.

-- Формування синдрому самотньої панi починається у дитинствi й може бути
наслiдком багатьох чинникiв: батько, який покинув родину, брак
емоцiйного контакту всерединi сiм'ї, вiдiрванiсть дитини вiд однолiткiв,
стресовi ситуацiї, хвороби. Маленька людина росте, освоює новi знання,
спiлкується з людьми, але на рiвнi почуттiв так i залишається дитиною.
Дитяча емоцiйна вразливiсть, нестiйка самооцiнка можуть з людиною
недобре пожартувати -- велика кiлькiсть контактiв з людьми, особливо тiснiшi,
викликає неприємнi емоцiї: почуття образи, розчарування,
вiдчуття власної неповноцiнностi. Далеко не завжди цi почуття виправданi
зовнiшнiми чинниками чи ситуацiями, це радше внутрiшнiй стан людини.

Але бажання бути прийнятими та коханими живе в душi завжди, i поступово реальне спiлкування замiняють фантазiї. Юнiй дiвчинi, наприклад, починає здаватися, що десь там далеко живе чудовий принц, який неодмiнно знайде її i вiзьме в теплi обiйми. Реальнi чоловiки зi своїми особливостями та недолiками
тьмянiють на тлi цього iдеального образу. I будь-яке зiткнення з реальнiстю
загрожує юнiй особi розчаруванням.

Звернiть увагу на саме слово "розчарування", що походить вiд "чарiвнiсть",
а останнє, своєю чергою, -- вiд "чари". Тобто будь-якi iлюзiї (вони ж
"чари") рано чи пiзно руйнуються, i ми позбуваємося чарiв
власних фантазiй. I це дуже болiсно для кожного з нас.

-- Панi Юлiє, те саме стосується i чоловiчої самотностi?

-- Загалом так. Чоловiки теж досить часто шукають у жiнцi фею, яка розвiє
всi їхнi проблеми. Чоловiк у стосунках прагне "перемкнутися" з негативних
думок на позитивнi. I якщо жiнка шукає того, хто буде пiдтримувати,
захищати i спонукати її до розвитку, то чоловiк, навпаки, шукатиме ту,
яка прийматиме його, буде ним захоплюватися i надихати. Однак, як не дивно,
проблема чоловiчої самотностi трапляється рiдко, але якщо є, то
складнiша за жiночу.

Чоловiки простiше ставляться до самих стосункiв, менш
вибагливi до партнерки, не так зациклюються на дрiбницях. Та якщо чоловiк
колись розчарувався у коханнi, то на все життя. Тодi вiн впадає в
депресiю бiльше вiд жiнки. У кожного це проявляється по-своєму: хтось
"поринає в обiйми" спиртного, хтось провадить безладне статеве життя, хтось
захоплюється екстремальними видами спорту, комп'ютерними iграми тощо.

До речi, цiкавий факт -- є такi чоловiки, яких саме самотнiсть пiдштовхує до
досягнення мети: вiдкрити бiзнес, турбуватися про своє здоров'я i т. iн.
Тому в певному сенсi самотнiсть буває навiть корисною для сильної половини
людства.

-- А як самотнiсть впливає на жiнок? Адже в них вона буває рiзною?

-- Так. Умовно можна видiлити такi типи самотнiх жiнок:

"Недоторка"

У життi таких жiнок або є iсторiя невдалого сексуального досвiду,
або ж сильний страх фiзичного та сексуального контакту. Це може бути
наслiдком жорстокого виховання, подiй, що завдали травми, болiсних медичних
манiпуляцiй у дитинствi. Чоловiковi важливо маленькими кроками завоювати
довiру такої жiнки.

"Страдниця"

Здається, що така жiнка дiстає задоволення вiд страждання, вона часто
повторює трагiчнi любовнi iсторiї зi свого життя, акцентує увагу на своїй
самотностi та iнших переживаннях. Така риса формується, якщо дiвчина в
дитинствi та юностi не знаходила вiдгуку на свої емоцiї, не навчилася
переводити бажання в дiї i досягати мети; страждання починає давати i
ще одну вигоду -- додаткову увагу та спiвчуття. Чоловiк, що
поряд з такою жiнкою, повинен виявляти турботу помiрно i
допомогти їй стати рiвноправним партнером у стосунках.

"Амазонка"

Рятуючись вiд почуття покинутостi, жiнка-амазонка покидає свого партнера
першою або всiм своїм виглядом демонструє, що чоловiки їй зовсiм не
потрiбнi. Жiнка-амазонка може бути завзятою кар'єристкою або, навпаки,
щодня ходити на побачення i сяяти в компанiї чоловiкiв. Чоловiки дуже
хочуть її, але й бояться. Тi самi почуття переживає i сама жiнка, для
її внутрiшнього свiту безпечнiше бути агресором, нiж жертвою, тому
чоловiковi важливо дати їй почуття захищеностi.

"Прекрасний нарцис"

Для такої жiнки споживацька позицiя i зовнiшня любов до себе стає захисним
механiзмом вiд почуття незахищеностi i неповноцiнностi. Жiнка починає
плекати себе, визнаючи тiльки свою цiннiсть i значущiсть. Чоловiковi бiля
неї доводиться бути терплячим до її примх, але найкраща тактика для нього
-- самому бути загадковим i непередбачуваним, щоб викликати iнтерес у такої
непростої дами.

У чоловiкiв типологiя самотностi трохи iнша. Це перш за все:

"Матусин принц"

Це чоловiк, який з дитинства був чоловiком для своєї матерi. Вiн не
почувається окремою особистiстю зi своїми бажаннями i прагненнями. Вiн
народжений догоджати матерi. В жодному разi не треба вплутуватися в
конкуренцiю з його матiр'ю. А просто пiдтримувати його "я", тим
самим розвиваючи самостiйнiсть.

"Агресивний вiкiнг"

Такий чоловiк просто не знає, як поводитися з жiнками. Вiн усе
життя конкурує з iншими чоловiками, прекрасно провадить бiзнес i
здатний захистити даму серця. Але щойно  справа торкнеться
емоцiйної близькостi, починає творити дурницi. Порада така:
спiлкуйтеся з таким чоловiком не натяками, а прямим текстом
заявляйте про свої бажання, показуйте приклад -- i вiн навчиться
вiдгукуватися та стане м'якшим. Важливо не зачепити його
самолюбства.

"Iдеальний лицар", вiн же "нарцис"

Такий чоловiк першу половину життя захоплюється собою i
намагається "спробувати" всi плоди жiночої краси, а другу
половину життя потерпає вiд депресiї i внутрiшньої порожнечi.
Якщо поряд з вами такий чоловiк, у спiлкуваннi з ним
важливо завжди залишати недомовленiсть, вчасно "зникати" i не
демонструвати своєї прихильностi -- тодi вiн затримається бiля
вас надовго.

"Самотнiй вовк"

Для такого чоловiка взаємини пов'язанi зi страхом розчинитись у
жiнцi, бути поглинутим нею. Цей страх проявляється у чоловiчiй
поведiнцi. Такий чоловiк може раптово зникнути, а потiм так само
несподiвано з'явитися на обрiї (на вiдмiну вiд нарциса, який
двiчi не з'являється). Найчастiше це пов'язано з раннiм
розчаруванням: у пiдлiтковому вiцi або навiть у дитинствi, коли
мати жорстоко виховувала сина, або ж йому не вистачало
материнського емоцiйного тепла. До цiєї ж категорiї належать i
жiнконенависники, якi колись пережили невдале кохання.

-- Панi Юлiє, невже iз самотностi немає виходу? Цей стан супроводжуватиме людину все життя?

-- Сама собою самотнiсть -- не вирок долi. Важливим є особисте
бажання жiнки або чоловiка змiнити своє життя. Пасивне очiкування
не дасть жодного результату або ж мiнiмальний:
жiнка/чоловiк можуть вийти за першого-лiпшого i прожити
нудне життя. Важливо пам'ятати: у нас завжди є
свобода вибору. Так само, як колись давно ви обрали
самотнiсть (нехай навiть несвiдомо, через страх розчарування або
невпевненостi), можете прийняти нове рiшення -- розкрити своє
серце i вийти назустрiч людям. I тодi за принципом резонансу
вiдразу знайдеться той, хто теж прагне стосункiв.

-- Пiдкажiть ще, будь ласка, як саме людина може подолати пута
самотностi?

-- Приймiть такий факт, що нiхто i нiколи не буде читати вашi
думки та розумiти вас з пiвслова. Для розумiння у людей є
мова: вчасний дiалог допоможе не тiльки зблизитися, а й
запобiгти багатьом конфлiкти.

Зiзнайтеся собi, вiд чого рятує вас самотнiсть? Вiд образ, сорому, почуття
неповноцiнностi, а може, ви остерiгаєтеся загрози вiд оточення.

Насправдi треба не боротися iз самотнiстю, а знайти її причини та в
чомусь таки змiнити свої погляди на життя.

По-перше вибачте своїм батькам. Щоразу ображаючись i
"пережовуючи" сiмейнi iсторiї, ви залишаєтеся там, у
минулому. Насправдi немає нiякої злої долi, є самопрограмування i
страх.

По-друге, припинiть замiнювати стосунки сурогатами: "мильними операми",
розповiдями подружок, мрiями, солодощами. Якщо ви й справдi хочете любовi
-- дiйте!

По-третє, розберiться, якого чоловiка хочете бачити поряд. Може, ви
ще не знайшли пару, бо не знаєте, хто саме вам потрiбен.

По-четверте, працюйте зi своїми страхами. Йдiть туди, де страшно. Шукайте способи почуватися всюди i завжди комфортно та безпечно.

Розвивайте свої сильнi риси -- це додасть упевненостi. Для початку
можете просто скласти список своїх позитивних рис, потiм вiзьмiться вести
щоденник власних перемог i досягнень. Так ви почнете любити себе.

По-п'яте, виходьте до людей -- шукайте однодумцiв, вiдвiдуйте клуби
за iнтересами, просто бiльше спiлкуйтеся. Розширюючи коло
спiлкування, ви тим самим збiльшуєте шанси зустрiти бiльше
чоловiкiв i з них вибрати того, хто буде близький вам духом.

Прокидаючись вранцi, кажiть собi що-небудь приємне. Наприклад: "Я
красива i впевнена!", "Я зустрiну коханого чоловiка". Iз часом ви
сформуєте стiйке переконання, що ваше життя прекрасне i
рiзноманiтне, а найважливiше -- ви не самотнi. Й усмiхайтеся! Щаслива,
усмiхнена людина завжди притягує до себе iнших.

Оксана МОКРIЄНКО
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

15:24
Письменник - про українську мову, нову платівку і святкування Дня народження.
10:15
Також грузинський режисер розповів пр вивчення української мови та нову українсько-італійську стрічку.
18:00
"За титанові обладунки деякі клієнти готові віддати і 15 тисяч доларів".
15:27
"Коли звичайна сім'я - це чоловік і жінка, то з виникненням прикрих ситуацій вони опиняються сам на сам із проблемами".
18:05
Саме лабораторним тваринам ми маємо бути вдячні за колосальний прогрес людства в розумінні природи раку, нейродегенеративних, серцево-судинних і багатьох інших хвороб.
16:25
Досі майстри малюють пальцями й пензликом із котячої шерсті - її зістригають лише у гладкошерстих котів, під шийкою чи під лапкою.
10:07
"Ми - перфекціоністи, тож можемо досить жорстко робити зауваження одне одному. Іноді й ображаємося..."
17:25
Аналізуємо гардероб першої леді разом із фешн-експертом.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.