Щось у боці коле. Цю проблему діагностують у кожної десятої українки.

Навеснi каменi в жовчевому мiхурi часто провокують спазми -- раптовi i страшенно болючi.

-- ВЗа офiцiйною статистикою, близько 8% українцiв має цю недугу, а серед старших цей вiдсоток значно вищий, -- стверджує лiкар-гастроентеролог Роман Край, член Європейської асоцiацiї гастроентерологiв. -- Кiлькiсть хворих, у котрих дiагностують жовчокам'яну хворобу, збiльшується не лише в Українi, а й у Європi та свiтi загалом. Серед оперативних втручань операцiї з видалення каменiв iз жовчевого мiхура i жовчевих проток посiдають перше мiсце. Щороку у свiтi здiйснюють понад 2,5 млн. операцiй  iз видалення жовчевого мiхура.

-- Чому з'являються у жовчевому мiхурi каменi i чому почастiшали випадки цього захворювання?

-- Насамперед, з'ясуймо, що це за орган -- жовчевий мiхур? Це невеликий мiшечок нижче вiд печiнки, який наповнюється жовчю, що  її виробляє печiнка. Жовч вiдiграє важливу роль у травленнi. Камiнь формується саме у мiхурi. Є рiзнi типи жовчевих каменiв, але поки що достеменно не з'ясовано, чому ж саме вони з'являються. Бiльшiсть каменiв утворюється з холестерину внаслiдок порушення
його обмiну, а також застою жовчi. А до застою жовчi призводить i малорухливий спосiб життя, адже люди нинi фiзично не працюють, не займаються фiзкультурою i спортом. Сприяють виникненню жовчокам'яної хвороби i спадкова схильнiсть, iнфекцiї жовчевих шляхiв, ураження печiнки, передусiм унаслiдок перенесеного
вiрусного гепатиту тощо. Є ще й iнший тип жовчевого каменя, що називається пiгментним, i його поява пов'язана з хворобами, при яких порушується рiвень червоних тiлець у кровi.

-- У жiнок значно частiше дiагностують цю недугу, нiж у чоловiкiв. Iз чим
це пов'язано?

-- Так, найчастiше це захворювання долає жiнок, i у молодих жiнок воно
проявляється переважно пiд час вагiтностi або пiсля пологiв. Вважається, що
в жiнок у жовч видiляється бiльше холестерину, в цьому "винен" жiночий
статевий гормон естроген. Часто жовчокам'яна хвороба розвивається пiсля
вагiтностi, коли органiзм виробляє особливо багато жiночих статевих
гормонiв.

Провокативним фактором є й ожирiння. При ньому рухова активнiсть
жовчовивiдної системи знижена, а секрецiя холестерину, навпаки, пiдвищена.
При зниженнi ваги зменшується i секрецiя холестерину. А жiнки, на мiй
погляд, частiше мають надмiрну вагу, адже, готуючи всiлякi смаколики, якi,
з погляду здорового харчування, не завжди кориснi, бiльше їх куштують. Вони
частiше мають малорухливу роботу. Та й вагiтнiсть накладає вiдбиток. На
пiзнiх термiнах вагiтностi матка пiднiмається, порушується робота жовчевого
мiхура, i це може бути поштовхом до утворення каменiв. Достеменно вiдомо,
що деякi оральнi контрацептиви сприяють застою жовчi i утворенню жовчевих
каменiв. Тож загалом частота виявлення каменiв у чоловiкiв порiвняно з
жiнками становить 1:9.

-- Але каменi виявляють i в дiвчат, яким лише 16 -- 25 рокiв, якi ще не
народжували...

-- Так, нинi значно частiше оперують молодих, нiж ще десять рокiв тому.
Чому? А ви проаналiзуйте, як i чим харчується нинiшня молодь, чи багато
вона ходить, рухається, фiзично розвивається тощо. I вiдповiдь стане
очевидною. Ну i окремо варто згадати воду, бо без неї ми не можемо прожити,
а якiсть води, яку споживаємо, далека вiд задовiльної. Тому воду потрiбно
обов'язково очищати хорошими фiльтрами або купувати очищену. I вживати у
достатнiй кiлькостi -- мiнiмум 1,5 лiтра щодня.

-- Як розпiзнати, що у жовчевому мiхурi камiнь?

-- Типовою скаргою пацiєнтiв є нечастий бiль у правiй частинi живота, який
з'являється пiсля їди i триває кiлька годин. Це -- жовчевi кольки, вони
можуть бути помiрними, але дуже часто заспокоїти їх можна лише сильним
знеболювальним. Можливi нудота, блювота, пiдвищення температури тiла до 38
градусiв. Будьте уважнi: бiль може вiддавати у праву руку або лопатку,
вiдчуватися у попереку або пiд ключицею.  Пiсля таких ознак, як правило,
з'являються ускладнення, зокрема, запалення жовчевого мiхура чи
пiдшлункової залози. Є й ризик раку жовчевого мiхура. У наш час жовчевий
камiнь можна легко дiагностувати за допомогою ультразвуку. У складнiших
випадках використовують ендоскопiю. Iнодi жовчевий камiнь, особливо коли
вiн маленький, може потрапити до кишкiвника.

-- Якщо вже камiнь виявлено -- що робити? Чи iснує якесь консервативне
лiкування? Чи є альтернатива оперативному втручанню?

-- Ендохiрурги країн Європи та США дотримуються думки, що їх беззастережно
потрiбно видаляти. Там пацiєнти прислухаються до думки лiкаря, тодi як у
нас, на жаль, хворi ходять iз каменями по 10, 15, 25 рокiв, а потiм
потрапляють до лiкарнi з рiзними ускладненнями, нерiдко такими, що
загрожують життю. Тодi й оперувати набагато складнiше, i процес одужання
тривалiший. Адже коли в жовчевому з'являються каменi, то страждає не лише
цей орган, а й усi, що розмiщенi в цiй зонi: шлунок, дванадцятипала кишка,
пiдшлункова залоза, магiстральнi протоки, печiнка -- вони анатомiчно мiж
собою пов'язанi. Особливо небезпечно ходити з каменями людям, якi через
специфiку роботи часто виїжджають у вiдрядження. Бо нiхто нiколи достеменно
не знає, коли станеться напад жовчної колiки, коли камiнь потрапить у
магiстральну протоку чи виникне якесь iнше ускладнення.

-- Але нинi є чимало медпрепаратiв, якi розчиняють каменi. То, може, спершу вдатися до них? Наскiльки ефективний такий спосiб лiкування?

-- Препарати для розчинення жовчевих каменiв, здебiльшого холестеринових,
що мають невеликi розмiри -- до 5 мм, справдi є. Це хенофальк, урсофальк
тощо. У 1970-х роках у Європi їх доволi широко використовували, проте таке
лiкування бажаного результату не давало. За рiк-другий пацiєнти, у яких
вдалося розчинити каменi, знову потрапляли до лiкарнi iз цiєю проблемою.
Якщо в жовчевому з'явилася здатнiсть до каменеутворення, то вiд цього вже
нiкуди не дiнешся. Медикаментозним методом вдається розчинити каменi не
бiльш нiж у 15% хворих, причому зазвичай у молодих людей.

-- Видалити каменi й зберегти при цьому жовчевий мiхур не вдається, каменi видаляють разом з органом. Як пiсля цього працює органiзм? Чи впорається з додатковим навантаженням печiнка, адже їй доведеться працювати за двох?

-- Якщо жовчевий мiхур забитий камiнням, то, звiсно, вiн уже не виконує
покладеної на нього функцiї, тому печiнцi доводиться працювати в
ускладнених умовах. Пiсля видалення жовчевого печiнка якийсь час
перебудовуватиме свою роботу, але невдовзi ви тiльки подивитеся на їжу -- а
печiнка вже спрацьовує, як жовчевий мiхур, i викидає жовч. Ту кiлькiсть
жовчi, яку вона вiддавала в жовчевий мiхур, видiлятиме i пiсля його
видалення -- близько лiтра на добу. 

Найважливiший перiод -- першi мiсяцi пiсля операцiї. Щоб пiдтримати травну
систему й дати їй пристосуватися до нових умов роботи, без дотримання
спецiальних дiєт годi обiйтися. Максимально знизивши кiлькiсть жирних
продуктiв у своєму рацiонi, людина дає своїй печiнцi попрацювати в
"полегшеному" режимi. Так органiзму набагато легше пристосуватися до роботи
без жовчевого мiхура нема. На щастя, немає потреби постiйно сидiти на
дiєтi. Близько 90% пацiєнтiв пiсля видалення жовчевого мiхура незабаром
повертаються до колишнього способу життя й не вiдчувають жодного
дискомфорту.

-- Якщо людина у групi ризику, чи є для неї якiсь особливi поради?

-- Для профiлактики треба обмежити споживання їжi, багатої на твариннi
жири, бiлки, цукор, вживати бiльше овочiв, фруктiв та iншої їжi, багатої на
вiтамiни С i Е, а також горiхiв, в яких є незамiннi жирнi кислоти. Особливо
важливо їсти регулярно, не пропускати снiданкiв, пити напої з гiрких трав
-- дiоскореї, рутки лiкарської, мелiси лимонної та локрицi, чай з ромашки,
м'яти, насiння розторопшi плямистої. Корисно пити сiк з половини лимона на
склянку теплої води за годину до снiданку. Щоб зменшити ризик утворення
надто концентрованої жовчi -- випивати не менше як шiсть склянок теплої
води на день. Щоб стимулювати витiкання жовчi -- вживати щоденно по
столовiй ложцi оливкової олiї й лимонного соку. А загалом ви слушно
зауважили: правильне харчування та здоровий спосiб життя -- найкраща
профiлактика.

Олеся СЕНИК
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

14:45
Фобія - це не просто страх. Це - неконтрольований страх, на який не має раціональної причини.
15:44
Українець каже, культовий режисер просив його розмовляти польською з українським акцентом.
20:03
Відверті відповіді на них допоможуть краще зрозуміти людину. Метод працює як щодо молодих, так і зрілих пар.
13:13
“Експрес” поспілкувався з українцем Назаром Бартосіком, що разом із іншими науковцями розгадує принципи побудови Всесвіту.
13:45
Лідер гурту "Антитіла", концерти якого проходять з незмінними аншлагами, розповів, як відновлює енергію.
10:47
Іноземець, що здобуває освіту у Тернополі, вивчив "Заповіт".
08:30
У День святого Валентина багато хто чекає освідчення від свого партнера, а деякі пари спішать одружитись саме 14 лютого, мовляв, це до щастя.
14:30
Петро Матуляк з Калуша підкорив 60 карпатських вершин.
16:08
Як не розчинитись у почуттях до партнера та знайти баланс у парі?
14:30
Відома білоруська письменниця розповіла, да чим нині працює і які книги читає сама.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.