Iншi чоловiки -- до коханок, а мiй -- до друзiв

Яка наша поведiнка руйнує пару? Як зрозумiти, чого бракує стосункам? Що пiдштовхує нас до розриву?

Плюс \ мiнус 

Уляна вийшла замiж у 18 рокiв. Зустрiла велике кохання. Три
мiсяцi вони не могли й на хвилину розiйтися -- i на тiй хвилi
взаємного запаморочення занесли документи у РАЦС i швиденько
розписалися. Тодi здавалось, що головне в життi -- бути разом,
кохати одне одного, i проблеми не виникнуть. Звiдки ж їм узятися?

У день свого 20-рiччя Уляна сидiла за столом i плакала. Олег,
тицьнувши їй подарунок, знову "вибiг на хвилинку до колеги, там
термiново допомогти треба, я швидко". Та от уже вечiр, а його
нема. I не дзвонить. Давно вже вичерпалась шалена закоханiсть, на
її мiсце прийшли конфлiкти. I якщо ранiше вони з'ясовували
стосунки годинами, тепер кожен прагнув вiд сварки якнайшвидше
утекти. Не вiрили, що можна дiйти до якогось спiльного рiшення?

"Не вийшло з нас сiм'ї", -- сумно пiдсумовувала вона. Може, час
уже розбiгтися в рiзнi боки, не мучити одне одного? Та Олег
завжди дивувався на тi слова. Живемо не гiрше, нiж iншi, усi
сваряться...

Уляна знову витягла чистий аркуш паперу. То був її улюблений
спосiб ухвалення рiшень, а також самоаналiзу й самозаспокоєння.
Вона дiлила його на двi частинки i злiва виписувала переваги
того, над чим роздумувала, а справа -- недолiки. Звикла так ще зi
школи.

За два роки аркушiв iз написом "Ми" назбиралася цiла папочка. I з
кожним разом кiлькiсть пунктiв пiд "плюсиком" зменшувалась, а пiд
"мiнусом" -- зростала. Бували, правда, i такi листочки, де
хорошого взагалi не було. А на "негативнiй" половинi домiнували
щоразу iншi претензiї. Уляна взялася перечитувати: пiд впливом
рiзних ситуацiй вона, ображена, розгнiвана, розчарована чи
засмучена, пригадувала iншi аргументи.

Тут їй сяйнула думка звести в один список усi претензiї, якi
повторюються найчастiше i є найбiльш типовими. А ми попросили
прокоментувати їх психолога-консультанта Аллу Потапин.

Сiм'я -- на останньому мiсцi 

"15 листопада. У мене температура 38,9 градусiв, ледь можу пiдвестися з
лiжка. Ми мали разом iти на турнiр iз бiльярду. Олег пiшов сам, хоча я
просила залишитись. Сказав: "Ти ж розумiєш, без мене там гри не буде! Що я
тут iз тобою сидiтиму? Ти все одно цiлий вечiр проспиш".

На бiльярд Олег того вечора так i не потрапив. У маршрутцi зустрiв
однокласника, який приїхав iз заробiткiв, вони до пiзньої ночi проговорили
за пивом у барi. А Улянцi з температурою довелося самiй iти в аптеку за
лiками.

"29 грудня. Знову посварилися через плани на Новий рiк. Вiн хоче, щоб ми
iшли в похiд у Карпати, а я застудилася i не можу. Олег злився: "Ти
розумiєш, ми ж компанiю пiдводимо, вони ж на нас розраховували. I грошi
тепер не повернеш витраченi, ми ж на все разом складалися... Ти ще вилiкуєш
свої шмарклi до 31-го, не вiдмовляймося!"

Вони таки зустрiли Новий рiк у якiйсь холоднiй колибi. Пiсля повернення
Улянка злягла iз запаленням легенiв.

"14 сiчня. Олег привiв додому якогось бомжа, сказав, що це його давнiй друг
i вiн поживе в нас кiлька тижнiв. Я боюся з ним залишатись наодинцi, вiн
так недобре на мене дивиться! А вчора мацав за колiно. Я Олеговi сказала, а
вiн тiльки огризнувся: "Значить, дала привiд!"

Через три днi "давнiй друг" зник, а разом iз ним -- i золотий перстень, що
лежав на дзеркалi. Олег вирiшив провину спихнути на дружину: мовляв, то
вона не додивилася, перстень просто десь закотився в хатi.

"Iншi чоловiки -- до коханок, а мiй -- до друзiв. 27 сiчня. Дiзналася, що
на роботi його нiколи довше нiж до 19 години не затримують. А двi вiльнi
години до повернення додому вiн марнує в барi з друзями. Ранiше бiг одразу
до мене. А тепер ми все менше говоримо. Та й про що. У нього на першому
мiсцi -- друзi, що в кого трапилося, хто з ким, де i як. На другому --
робота, на третьому -- його "похiднi" плани. I мiсце для мене -- тiльки як
супутницi в походi. Навiщо ми одружувались?"

"29 сiчня. Вiн узяв грошi, якi ми вiдкладали на водонагрiвач, i купив собi
ще один наплiчник. Причому зi мною не порадився i навiть не сказав про це.
А потiм ще обурювався, що має право на власний розсуд грiшми розпорядитися,
бо це майже все з його заробiткiв вiдкладено".

Коментар психолога. 

"У цих записах ми бачимо одразу кiлька симптомiв нездоров'я сiм'ї, --
говорить Алла Потапин. -- Стосунки мiж подружжям не ставляться на перше
мiсце, зобов'язання перед iншими людьми виявляються важливiшими, анiж
бажання та потреби партнера. Таке свiдчить про вiдсутнiсть лояльностi мiж
чоловiком i дружиною, а це дуже важливий критерiй стiйкостi сiм'ї. Подружжя
повинне вмiти об'єднатися "проти всього свiту", не ображати i бути готовим
захистити одне одного перед "чужими" -- навiть у випадку, коли здається, що
партнер не має рацiї. Все це можна буде з'ясувати потiм, наодинцi.

Однак замикатися у межах своєї маленької родини, наче равлик у мушлi, теж
не можна. Бо якщо дружина страждає через нелояльнiсть iз боку чоловiка, вiн
вiдчуває несвободу. Адже не може сам зустрiтися з друзями, зайнятися своїм
хобi без того, щоб не викликати незадоволення дружини. Коли вiн iз друзями,
вона ображається, сердиться, очевидно, демонструє йому своє роздратування.
Тому вiн i вигадує, що затримується на роботi -- адже цю iнформацiю вона
сприймає спокiйно.

Очевидно, коли в обох партнерiв є бажання зберегти сiм'ю, їм слiд
попрацювати над збалансуванням "зовнiшнiх" та "внутрiшнiх" стосункiв
родини, обговорити межi власних потреб i свобод. Треба бути уважнiшим до
реакцiй партнера та його вiдчуттiв, бути готовим пiти на поступки -- в
обмiн на такi ж кроки з протилежного боку.

Якщо люди хочуть будувати довгi стабiльнi стосунки, вони мають бути готовi
фактично "жити життям одне одного". Усi важливi для сiм'ї, її бюджету
рiшення мають ухвалюватись спiльно, повиннi також iснувати плани на спiльне
майбутнє, певна мета взаємин двох людей, щоб задавати їм перспективу та
напрям розвитку. Ще один важливий критерiй -- виконання взятих на себе
зобов'янь, навiть дрiбних побутових.

А де ж повага?  

"23 сiчня. Знову прийшли його друзi. У мене випадково пiдгорiло рагу, Олег
знову зло смiявся, що плита -- надто складний прилад для блондинки".

"24 сiчня. Нехай я i блондинка, але хто з нас тупiший -- це ще питання для
обговорення. Дивилися передачу по "Дискаверi" про можливостi людського
мозку, я й не уявляла, що Олег -- такий профан у бiологiї. Вiн не знає
елементарних речей! Невже вiн цього у школi не вчив? А як мене дратує, коли
вiн смiється з тупих американських комедiй... Їх же знiмають для абсолютних
дебiлiв! За кого я вийшла замiж..."

"26 жовтня. Посварилися через те, як лежать речi в шафi. Ну невже не можна
взяти футболку, не перевертаючи все, що є на поличцi? Як можна щось знайти
в такому хаосi? Я обурена: батьки зовсiм не навчили Олега доглядати свої
речi. Менi постiйно доводиться йому нагадувати, щоб не вiшав вогкий пiджак
iз вулицi до шафи, щоб складав бруднi шкарпетки до кошика у ваннiй... Я вже
стомилася постiйно читати нотацiї!"

"14 серпня. Олег принiс менi абонемент у спортзал i заявив, що менi треба
бiльше фiзичних навантажень, бо я дуже поправилась. Неправда! Набрала лише
2 кiлограми, це непомiтно, вiн не має права називати мене товстою! Це мене
дуже образило. Я йому не подобаюся! А ще вiн навiть не поцiкавився, чи
зручно менi в той зал ходити. Якби я вибирала, то записалася б у
шейпiнг-клуб неподалiк нашого дому".

Коментар психолога. 

"Без взаємної поваги здорових сiмейних стосункiв збудувати неможливо, --
говорить Алла Потапин. -- Слiд бути толерантнiшим до свого партнера,
розумiти, що не всi зростали, виховувалися i розвивалися в однакових
умовах, тому в кожного є свої "правильно-неправильно" чи "необхiдно знати
-- не потрiбнi дурницi".

Чоловiк i дружина одне одному -- не батьки, якi можуть повчати i виховувати
дiтей, а дорослi рiвноправнi партнери, що поважають одне одного. А там, де
одне одного постiйно повчає, виправляє, ухвалює за iншого рiшення, нав'язує
свої критерiї "правильностi", не поважає чужих смакiв, звинувачує у
"тупостi", -- поваги немає. I якщо є бажання зберегти стосунки, оздоровити
їх, слiд негайно вчитися шанувати звички та смаки партнера. На основi
поваги проблеми вирiшуються простiше. Скажiмо, у випадку з тiєю ж шафою
чоловiку та дружинi просто слiд подiлити полички, i кожному порядкувати на
власнiй територiї так, як хочеться. Толерантнi люди переважно можуть знайти
прийнятний компромiс.

Надiя є!   

Перебираючи аркушi зi своїми записами, Уляна проаналiзувала i
лiву половинку: те, що їх ще тримає разом.

"25 квiтня. Говорила з мамою, пожалiлася на нашi проблеми. А вона
заявила, що менi треба дитину народжувати. Мовляв, малятко Олега
до мене "прив'яже", i нiкуди вiн уже вiд мене не подiнеться. I на
друзiв часу не залишиться -- треба буде на памперси заробляти. Але
ми ще не готовi! Ми ж домовилися, що спочатку треба на ноги
стати, а потiм уже дiтей народжувати. I менi дуже подобається, що
Олег теж поважає моє прагнення зробити кар'єру, заохочує в
навчаннi, пiдтримує i допомагає чим може".

"3 березня. Я спекла такий смачний пирiг! Уперше менi так добре
вдалося пiсочне тiсто, Олегове улюблене. Так вiн на роботу
половину потягнув -- хвалитися. Менi так приємно, коли вiн
пишається моїми успiхами. Коли я виграла грант на дослiдження по
своїй спецiальностi, вiн теж усiм розповiдав, свято влаштував.
Вiн хоче бачити мене успiшною i щиро радiє моїм удачам, а не
заздрить i не знецiнює їх. Менi здається, це дуже важливо".

"1-2 травня. Поїхали на гiрськi сплави. Як класно почуватися 
однiєю командою! Я люблю гори, рiчки, люблю спорт, i Олег -- такий же 
фанатик. Ми вже давно домовились, що дiтей теж будемо до
екстриму заохочувати. I буде у нас спортивно-екстремальна сiм'я".

"18 лютого. Надворi темно i похмуро, а в домi раптом вимкнули свiтло. Ми
знайшли одну-єдину свiчку. Олег обiйняв мене, i ми так сидiли,
притиснувшись одне до одного, поки свiчка не догорiла. Дивилися на вогник,
говорили. Менi так приємно до нього торкатися. I я люблю, коли вiн
говорить: "Ти -- моя ранкова батарейка. Обiйму -- i наче енергiєю
пiдзарядився". А менi це теж чудовий емоцiйний заряд на увесь день дає".

"4 квiтня. Я випадково вилила воду на його документи. Злякалася, що все
зiпсувала, а вiн iз гумором: "Дивись, якi узори! Дивно, що на них, як на
кавовiй гущi, не ворожать... От, цiкаво, що ця лiнiя означає? Напевне, те,
що документ чекають змiни. Менi в тому контрактi кiлька пунктiв таки не
подобалися, буде привiд до клiєнтiв з'їздити i все виправити". Вiд серця
вiдлягло. Я розумiю, що для нього це зайвий "напряг". I тому дуже вдячна,
що вiн умiє посмiятися з тих дрiбних проблем, якi вже не виправиш".

Коментар психолога. 

"Якщо у партнерiв немає розбiжностей у глобальних життєвих позицiях i
цiнностях, однаковi плани на життя, якщо їх об'єднають спiльнi захоплення
та хобi, є надiя, що така сiм'я зможе впоратися з проблемами, якщо докладе
зусилля, -- запевняє Алла Потапин. -- Це чудовий фундамент для побудови
мiцних подружнiх стосункiв. I вмiння з гумором сприймати проблеми їм у
цьому тiльки допоможе".

Орися СИНИЦЯ
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

16:15
Журналістка "Експресу" побувала у майстерні фотографа і розповіла про побачене.
14:40
"Момент, коли ти досягаєш своєї цілі, солодший, ніж найдорожче морозиво в світі".
18:14
Що тут сьогодні знімають, навіщо на майданчику потрібен скрипт-супервайзер та якою насправді є сукня Міледі з “Д'Артаньяна і трьох мушкетерів”?
14:30
Які пригоди спіткали студента впродовж мандрівки і чому він віддає перевагу саме двоколісому?
16:00
У цього чоловіка згоріла хата, він переніс три інфаркти та дві операції на серці. А опісля став пожежником-добровольцем.
18:16
Рейсовий автобус порівнявся з густим лісом, з-за повороту постала скульптура лося з надломаними рогами. Моя сусідка спереду хрипко сказала: “Нехароше це місце, нехароше!”
16:18
Фома - про оптимістів та песимістів, велосипеди та саундтрек до фільму "Заборонений".
18:15
Ми продовжуємо знайомити вас із журналістами найбільшої україномовної газети.
12:08
Відомий артист розповідає про неадекватних шанувальників, нове кохання і погані звички.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.