Такого феєричного сексу у них досі не було ніколи і ні з ким

62% пошукiв першого кохання закiнчуються поверненням до нього, - доводить професор психологiї Калiфорнiйського унiверситету Ненсi Калiш

Сам винен! 

"Ух ти! Який же це класний сайт -- "ВКонтакте"! Сонце, ти й не уявляєш! Я
через нього так багато знайомих знайшов! Навiть тих, якi, думав, назавжди
втраченi! З iнших мiст, країн навiть!" -- тiшився Роман i вмовляв кохану
також зареєструватися.

"Та я не хочу бути у всiх на виднотi, зрозумiй, -- вiдмовлялася Оля. --
Бiля мене є всi, хто менi потрiбен, i нiкого я не хочу шукати".

Але Роман все ж таки вiдкрив Олi сторiночку. Дуже вже хотiлося йому у
статусi проставити: "Заручений iз такою-то", щоб перед всiма близькими й
далекими похвалитись, яка у нього чудова дiвчина.

А через кiлька мiсяцiв Олю на сайтi за номером школи вирахував її колишнiй
однокласник. Роман не знав цiєї iсторiї, але в Олиному життi вона залишила
дуже великий слiд. Вони з Олександром у дев'ятому класi були закоханi одне
в одного до нестями. Та любовну iдилiю обiрвали батьки, якi виїхали у США i
забрали зi собою сина.

Два роки Оля i Саша писали одне одному розпачливi листи, але нi в кого так
i не знайшлося грошей на перелiт через океан... Врештi вiдстань зруйнувала
стосунки, здавалося, з роками все забулося. Оля зустрiчалася з Ромою i
кохала його, Сашко похвалився, що одружений i навiть має маленького
синочка.

Вони мляво полистувались i домовилися зустрiтись, коли Сашко приїде до
рiдного мiста. Коли Оля побачила його в аеропорту, то аж злякалася. Давно
забутi почуття здiйнялися у нiй такою потужною хвилею, що вона ледь встояла
на ногах. Як таке може бути? Це ж давно забуте минуле? Сашка, здається,
охопили такi ж емоцiї. Вiн обiйняв її за плечi i мовчки притиснув до себе,
не вiдпускав, напевне, хвилин десять. Лише здивованi погляди родичiв вивели
його з цього стану зацiпенiння.

Саша та Оля говорили цiлий вечiр, цiлу нiч, i, коли зарожевiло на свiтанку
небо, вони гуляли вулицями, все ще розмовляючи. Розстатися знову не було нi
сили, нi волi, нi бажання. Здавалося, все, що було пiсля дев'ятого класу,
-- лише кошмарний сон та маячня. Тодi просто хтось поставив їхнi життя на
паузу, а от тепер знову натиснув кнопочку "плей". А такого феєричного сексу
у них досі не було ніколи і ні з ким. "Навіщо ми змарнували стільки 
часу?" -- питали вони одне в одного.

Кiлька днiв минули мов у маревi, потiм Саша повернувся в Америку. I за
кiлька тижнiв прилетiв знову. "Життя дало нам ще один шанс, -- переконував
Олю, -- ми мусимо його використати!" I врештi вона погодилася. Поїхала до
Сашi в Америку i тепер, як каже Роман, "безсовiсно щаслива". Звiдки вiн про
це знає? Ну, дивиться "ВКонтакте" на її фотографiї, з яких усе зрозумiло...
I, звичайно, себе винуватить: ну навiщо реєстрував її на сайтi, навiщо дав
колишньому нагоду вкрасти його кохану?

Леся і Любочка

Леся живе у маленькому мiстечку, де все на виднотi. Всi мiж собою знайомi,
робочих мiсць мало, i рано чи пiзно якось перетинаєшся iз своїми чи його
його "колишнiми". Та їй, на жаль, випав чи не найгiрший варiант. Колишня її
коханого працює з нею в однiй школi. Жiночий колектив, та ще й
педагогiчний... Коханий, на сiм рокiв старший, називає його серпентарiєм i
Лесi дуже спiвчуває. Та вiн i не здогадується, як молодiй дiвчинi п'є кров
його "Любочка"...

Лесi -- двадцять два, Любочцi -- а точнiше, Любовi Iванiвнi -- за тридцять
п'ять. Вiталiй був для неї, як то кажуть, "останнiм шансом". Та стосунки не
склалися, як Любочка за них не чiплялася. Вiталiй знайшов собi молодшу, i
жiнка вирiшила продемонструвати, що дуже рада за нього, адже бажає тiльки
щастя. I взялася всiляко опiкати Лесю, яку пiсля унiверситету скерували
вчителькою у ту ж школу.

"Вона дуже мила i люб'язна, -- скрушно зiтхає Леся. -- Але краще б вона
мене ненавидiла i "падлила" на кожному кроцi! А так я вже перед нею всюди у
боргу. Завжди пiдтримує, радить, захищає мене, вигороджує, допомагає.

От якби ще не повчала... А то в такiй нiби лагiднiй, делiкатнiй формi, як
кiт Матроскiн з мультика: "Неправильно ти, дядю Федоре, бутерброд їси,
треба ковбасою на язик..." Тут рiзко не вiдповiси, адже будеш як хамка
виглядати.

Та як терпiти? Вона ж у нашi особистi стосунки також лiзе! Добре, повчала
б, як зошити перевiряти чи вiдкритий урок проводити. Але Любочка мусить
носити менi рецепти "його улюблених котлет", а потiм розпитувати, чи все я
зробила як належить: "Ой, я забула сказати, вiн же любить трохи
пересмаженi!" Або така ситуацiя: приходить зранку i шепоче: "Золотко,
простеж, будь ласка, щоб вiн не ходив бiльше у цiй краватцi, вона така
вульгарна". Ще трохи, i почне розказувати про його улюбленi пози в
сексi..."

Лесина подруга, яка працює вчителькою у тiй же школi, каже, що Любов
Iванiвна ставиться до нової коханої свого колишнього як свекруха до
невiстки. I жартома радить дiвчинi попросити у жiнки дозволу називати її
"мамою" -- може, тодi та схаменеться? Та Леся нiяк не може подолати бар'єр
"боргу вдячностi". Адже Любочка така добра!

Дама з собачкою 

У Марини є величезний чорний дог. Сильний i неслухняний. Бачили б, як вона
мучиться, коли щоранку тягне його на прогулянку. Пес так мотиляє бiдною
дiвчиною, що невiдомо, хто кого на повiдку веде. Iрина мама спiвчуває
бiдоласi, а от Iра до неї лише ненависть вiдчуває. Адже чудово знає, для
кого весь цей спектакль! Звичайно ж, для Олега, колишнього хлопця Марини i
нинiшнього коханого Iри, який живе у тому ж дворi.

Колись Олег подарував Маринi цуценя на Валентина. Допомагав його доглядати,
охоче вигулював зранку й увечерi, водив на щеплення до ветеринара, на науку
у "собачу школу". Коли вони розсталися, пес так i залишився жити у Марини.
Олег не мiг забрати його у свою квартиру -- у молодшої сестрички алергiя на
собачу шерсть. Тож тепер перебуває у ролi "розлученого татуся" -- ходить на
побачення до "спiльної дитини" i змушений постiйно дивитися на страдницький
вигляд Марини.

Без Олега у неї нiчого не складається, вона щоразу починає докоряти йому
розривом, благає повернутися, переконує, що їхнi стосунки -- на все життя.
Хлопець пiсля таких розмов сам не свiй. Здається йому, що вчинив iз Мариною
пiдло, розiрвавши стосунки, хоча повертатися до неї категорично не хоче.

Чiпляється Марина i до Iри. Щойно зустрiне у дворi, обов'язково кине якусь
реплiку на кшталт: "Ти ж розумiєш, у вас все несерйозно, а нас дуже багато
пов'язує" або "Вiдчепись вiд нього, дай йому вибрати ту, що по-справжньому
його любить". Iра намагалася поговорити з нею щиро, але, здається, тут все
так занедбано, що допомогти зможе лише психотерапевт. Тiльки як затягти до
нього Марину?

Довiряй iнтуїцiї

Перше справжнє кохання не забувається все життя i має властивiсть через
багато рокiв спалахувати з новою силою, доводить професор психологiї
Калiфорнiйського унiверситету Ненсi Калiш. Результати її тринадцятирiчних
дослiджень довели: 80% колись закоханих, якi знаходять одне одного пiсля
розлуки i самотнi на цей момент, знову створюють пару i залишаються
тривалий час разом. Пiд загрозою i тi, хто перебуває у шлюбi: 62% пошукiв
першого кохання закiнчуються поверненням до нього.

Пояснює науковець цей феномен дуже просто: "Сильнi почуття -- такi собi
гормональнi американськi гiрки -- мiцно закарбовуються у глибинах нашої
пам'ятi. I тiльки та людина, яка має такi спогади, може їх потiм
вiдтворити. Перше кохання -- єдиний ключ для цього "емоцiйного замка". I
при зустрiчi з ним активiзуються тi ж зони, що i при вживаннi кокаїну! Крiм
того, коли люди зустрiчаються пiсля розлуки, вони вже поводяться мудрiше,
бiльше цiнують одне одного i не дозволяють обставинам зруйнувати стосунки
ще раз".

Як бачимо, колишнi сильнi почуття "оживити" значно простiше, анiж заново
створити новi. Мабуть, саме тому ми iнстинктивно недолюблюємо колишнiх
наших коханих -- намагамось уникнути ймовiрної загрози. I стараємося, щоб
вони якомога рiдше з'являлися на нашому обрiї.

Орися СИНИЦЯ

А якi у тебе стосунки з "минулим" коханої людини?

Лiза, 24 роки:

З однiєю його колишньою ми -- великi подруги. Разом вчимося,
маємо багато спiльних iнтересiв. I, до речi, саме вона нас
познайомила! На той час вони вже не були разом, вона закохалася в
iншого. Ми зустрiлися в однiй компанiї, Галя вiдрекомендувала нас одне
одному, i в нас виникла взаємна симпатiя. Зрештою, це не дивно, у
нас же з Галею подiбний смак на хлопцiв. Виявилося, що вiн менi
пiдходить значно краще, нiж їй. А вона не ревнує, бо дуже щаслива
зi своїм нинiшнiм.

Сергiй, 31 рiк: 

Один iз її колишнiх нам завдав чимало клопотiв... По-перше, вiн
був у дружнiх стосунках з її батьками, i як тiльки ми почали
зустрiчатися, чого тiльки про мене їм не наговорив. А по-друге,
вiн почав до мене телефонувати i погрожувати: "Ти краще
по-доброму вiд неї вiдступись, iнакше я..." Довелося iти на
чоловiчу розмову. На щастя, до мордобою не дiйшло. Але в мене
вже кулаки свербiли...

Марiя, 29 рокiв: 

Я обожнюю колишню дiвчину свого коханого! Чесно-чесно. Сказати,
за що? За те, що вона така сiра, товста, нецiкава, старша за
нього, невпевнена у собi, зовсiм не сексуальна, примхлива, та ще
й ду-ууже причеплива. На її тлi я виглядаю справжнiм iдеалом! I
нехай частiше крутиться поблизу, щоб мiй хлопець дивився на мене
захоплено, а на неї -- здивовано: "I як я мiг iз такою
три роки зустрiчатися?" Вона -- чудове тло для мене!

Юля, 22 роки: 

Я всiх його колишнiх ненавиджу. Менi здається, вони його досi
люблять i тiльки чекають нагоди знову на шию повiситись. Одна
постiйно свої проблеми виповiдає, iнша, навпаки, постiйно кудись
iз собою кличе. А є ще одна, котра викладає на моїй кафедрi й
постiйно показує iншим, що я для неї -- порожнє мiсце... Час би їм
уже змиритись, що вiн вибрав мене, а не когось iз них.

Маркiян, 17 рокiв: 

Менi пощастило, я у Лесi -- перший хлопець. До мене була лише
дитяча симпатiя у садочку. Так що ревнувати я її можу тiльки
до потенцiйних "наступних". А от у моєї коханої причини для
ревнощiв, напевне, є. Я зi своєю колишньою пiдтримую дружнi
стосунки, ми навiть подарунками на день народження обмiнялись.
Вважаю, що не треба поривати дружнi стосунки з людиною, коли
кохання не склалося. Сподiваюся, моя дiвчина це розумiє...
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

16:15
Журналістка "Експресу" побувала у майстерні фотографа і розповіла про побачене.
14:40
"Момент, коли ти досягаєш своєї цілі, солодший, ніж найдорожче морозиво в світі".
18:14
Що тут сьогодні знімають, навіщо на майданчику потрібен скрипт-супервайзер та якою насправді є сукня Міледі з “Д'Артаньяна і трьох мушкетерів”?
14:30
Які пригоди спіткали студента впродовж мандрівки і чому він віддає перевагу саме двоколісому?
16:00
У цього чоловіка згоріла хата, він переніс три інфаркти та дві операції на серці. А опісля став пожежником-добровольцем.
18:16
Рейсовий автобус порівнявся з густим лісом, з-за повороту постала скульптура лося з надломаними рогами. Моя сусідка спереду хрипко сказала: “Нехароше це місце, нехароше!”
16:18
Фома - про оптимістів та песимістів, велосипеди та саундтрек до фільму "Заборонений".
18:15
Ми продовжуємо знайомити вас із журналістами найбільшої україномовної газети.
12:08
Відомий артист розповідає про неадекватних шанувальників, нове кохання і погані звички.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.