Інтимне. Вiн порноманiяк! Але ж виглядав цiлком нормальним...

Коли моя подруга Надя почала зустрiчатися з Iваном, друзi дуже за неї зрадiли: нарештi знайшла i розумного, i симпатичного, i дотепного. Був у його бiографiї лише один пiдозрiлий факт...

...Два останнiх роки здоровий хлопець у самiсiнькому розквiтi сил
не зустрiчався iз жодною дiвчиною. Навiть у кiно не ходили!  I от
днями Надя з"ясувала причину. На його комп"ютерi вона знайшла
справжнiсiнькi поклади порно: фотографiї, вiдеоролики, мальованi
фiльми. А коли зазирнула в "Iсторiю" iнтернет-браузера, то аж
охнула: виявилося, що її коханий щодня не менше години "гуляє" по
сайтах для тих, хто любить найгарячiше.

"Вiн якийсь порноманiяк, -- плакала Надя у слухавку, -- Але ж
виглядав цiлком нормальним!"

Я намагалася її заспокоїти. Мовляв, не вона одна така жертва.
Через доступнiсть iнтернету "вiрус" охопив свiт миттєво. Он,
кажу, у порноманiї навiть зiрки признавались. Зверталися у
клiнiку, яка залежностi лiкує -- i позбувалися нав"язливого
бажання вiдкривати картинку за картинкою, ролик за роликом.

Серед таких зцiлених -- i фронтмен групи "Red Hot Chili Peppers"
Ентонi Кiдiс. В iнтерв"ю вiн не приховує: "Я пiдсiв на порно,
коли моя дiвчина мене покинула. I втягнувся. Виявилося, що
будувати стосунки з реальною дiвчиною, аби мати хороший секс,
необов"язково. Щовечора "моїми" були сотнi дiвчат рiзних
нацiональностей, вiку, походження... I, як наркомановi, щовечора
була потрiбна все бiльша "доза". Я зрозумiв, що далi так тривати
не може. А що сам нiяк не мiг зупинитися -- звернувся до
професiоналiв. I вони допомогли".

Нова форма залежностi

Юрi 25, у нього є красуня-дружина та маленький синок, а вiн
цiлими вечорами полює за новими картинками. "Я й справдi
порнозалежний, -- стенає вiн плечима, сумно дивлячись убiк. --
Почалося це 10 рокiв тому, коли друг iз сусiднього будинку
показав менi "голi" картинки. Я дуже зацiкавився.

I вiдтодi потреба переглянути щось схоже, але краще все зростає i
зростає, скоро часу на сон не залишиться. Та разом iз тим,
"порнушка" стала приносити все менше задоволення. Якщо ранiше
досить було кiлькох фоток з напiвоголеною красунею, аби отримати
розрядку, то зараз я можу переглянути понад пiвсотнi значно
вiдвертiших фоток i залишитись байдужим".

Тепер без своїх картинок навiть сексу не дуже хоче. "Уявляєш, тут
я -- справжня, гаряча, приваблива -- а вiн до своїх фоток бiжить,
бо без додаткової вiзуальної стимуляцiї нiчого не виходить", --
жалiється його дружина. А захiднi науковцi-сексологи вiдзначають
новий феномен: "поколiння порно", цiлу армiю молодих чоловiкiв,
якi через пристрасть до вiртуального задоволення не можуть
отримувати задоволення у реальному життi.

"При переглядi порнографiчних матерiалiв у мозку фiксуються
змiни, як при прийомi кокаїну, --- твердить доктор Мерi Енн
Лейден iз Пенсильванського унiверситету. -- Порнографiя
призводить до пiдвищення концентрацiї в органiзмi натуральних
опiоїдiв, якi покращують самопочуття i викликають ейфорiю. А
"еротоксини" також можуть пошкодити органiзму".

Обережно, пастка 

"У психологiчному аспектi будь-яка залежнiсть має 2 основних
ознаки, -- каже психолог-консультант Алла Потапин. -- це
нав"язливi уявлення, дiї, потреба i прагнення до "агента
залежностi та втрата поведiнкового контролю.

Отримувати задоволення, та ще й у такий простий спосiб -- це дуже
спокусливо, це не потребує вiд людини жодних зусиль. Зусилля
потрiбнi, аби собi в цьому вiдмовити, але ми надто любимо себе,
щоб позбавляти себе задоволення. Нам хочеться отримати все,
вiдразу, i побiльше, побiльше...

Залежнiсть можна порiвняти з мишоловкою, де егоїзм є пружиною,
гонитва за вiртуальним задоволенням -- наживка, а нездатнiсть
контролювати свої бажання призводить до того, що пастка
закривається. Раз -- i все, людина перетворюється на раба своєї
залежностi. Щоб її подолати, "манiяку" насамперед треба
самовизначитися: хто вiн, ким хоче бути, на кого зараз працює, за
чиєї згоди задовольняє свої бажання? Пам"ятайте: бажання з часом
переростає у потребу, вона переходить у пристрасть -- а тодi й
залежнiсть виникає... Мiж тим, 25% жiнок сприймають порноманiю
як зраду. 

Я не хочу однозначно твердити, що порнографiя -- це зло, яке
пiдлягає викорiненню. Але коли захоплення нею переходить розумнi
межi i починає руйнувати стосунки у родинi, мiж закоханими, 
треба докласти зусиль, аби цю проблему подолати.

На жаль, її часто сприймають надто поверхово: то вважають, що
вона надумана, то, навпаки, переконують, що її неможливо
вирiшити. Насправдi це не так. I щоб побороти залежнiсть, треба
насамперед розiбратися не з "симптомами" та "виявами", а пошуком
причини. Що вiд самого початку пiдштовхнуло на таку дiї? Чого не
вистачало у життi? Слiд подумати, що можна змiнити, аби цi
потреби задовiльняти природнiм способом".

Партнер допоможе? 

У тих, хто вiдвiдує порносайти на самотi, розвиваються психiчнi
вiдхилення, виникають депресiї i розлади статевої функцiї
органiзму, твердять iталiйськi психологи з Пiзанського
унiверситету. А от якщо взятися переглядати їх разом iз коханою
людиною -- можна буде позбутися цiєї шкiдливої залежностi.

Наявнiсть партнера знiмає навантаження з психiки людини i
позбавляє його вiд шкiдливої звички шукати порно у мережi.
Бiльшостi наших пацiєнтiв цей метод справдi допомiг", -- твердить
керiвник дослiдження, професор Базиль Фасоло.

"Чимало пар включають порно у своє сексуальне життя як
стимулюючий елемент, -- каже Iгор Коваленко, сексолог
Українського лiкувально-профiлактичного центру. -- Якщо ж через
якiсь причини ваш партнер не хоче роздiляти з вами цю сторону
свого життя, очевидно, порнографiю вiн сприймає як щось суто
особисте, щось таке, чого треба соромитися i проховувати навiть
вiд найближчої людини.

Найiмовiрнiше, за допомогою порно ваш партнер намагається
заповнити якусь емоцiйну порожнечу у ваших стосунках. Брак 
тепла i розумiння пiдштовхує до пошукiв альтернативних емоцiй
-- до порнографiї. I якщо вашi стосунки складаються не дуже 
добре, захоплення порно може призвести до розриву стосункiв".

Соцiальнi мережi як панацея

"Захоплення порнографiєю найчастiше -- лише симптом, -- переконує
Пеер Брiкен з iнституту дослiджень сексуальностi при унiверситетi
Гамбург-Еппендорф. -- У його основi лежать проблеми iз
зав"язуванням стосункiв, депресiї та страхи. Люди шукають у
мережi порно, тому що почуваються самотнiми".

Подолати проблему самотностi принаймнi в iнтернетi, зiбрати хоча
б вiртуально поруч знайомих iз рiзних країн свiту, щоденно
спiлкуватися та хвалитися фотографiями -- саме з такими цiлями
виникли соцiальнi мережi. "FaceBook", "Twitter", "ВКонтакте",
"Одноклассники" -- нинi вони розвиваються просто-таки шаленими
темпами. У середньому їх популярнiсть зросла на 25% по свiту.

I якщо ранiше порнографiю у всесвiтнiй  мережi шукало понад 20%
користувачiв, то зараз це число впало до 10%. За минулий рiк
кiлькiсть пошукових запитiв на слово "порно" зменшились удвiчi.

Найбiльше падiння iнтересу до онлайн-порнографiї спостерiгається
у молодi вiком 18-24 роки, -- вiдзначає у своїй книзi "Клiк: Що
мiльйони людей роблять у мережi i чому це важливо" Бiлл Тансер,
генеральний менеджер "Hitwise". Вiн пов"язує це iз браком часу у
молодi, яка зайнята балачками у соцiальних мережах.

А його припущення пiдтверджують данi дослiдження, яке провела
компанiя "OnePoll" у Британiї -- країнi, яка традицiйно була
одним iз найбiльших "споживачiв" порно-продукцiї. Так от, у
результатi дослiдження з"ясувалося: британський пiдлiток витрачає
на перегляд порнопродукцiї в онлайнi близько 87 годин на рiк,
тодi як на iншi сайти iде по 31 годинi на тиждень.

З них 3 iз половиною години "ковтають" соцiальнi мережi, 2 години
-- на чати та вiртуальнi свiти. 1,40 -- контент "для дорослих",
Не менш популярними, анiж порно, виявилися матерiали, що
стосуються схуднення та дiєт, а також iнформацiї про вагiтнiсть i
планування сiм"ї. I це останнє теж радує: вiд вiртуального сексу,
як не крути, не вагiтнiють!

Ой, i не таке бачили 

Кiлькiсть вiдвiдувачiв порносайтiв зменшилася -- гарна новина,
здавалося б. Та не всi експерти радiють цiй iнформацiї.
Британськi вченi, що опитували пiдлiткiв у вiцi вiд 14 до 17
рокiв для програми "Статеве виховання проти порнографiї", зробили
висновок: порносайти приваблюють молодь менше, бо перестали бути
"забороненим плодом". 

"Нашi дiти на дитячих майданчиках дивляться кадри, якi шокували б
бiльшiсть дорослих", -- заявила ведуча програми Анна Рiчардсон.
Бiльше того: побачене вони сприймають як норму. Третина пiдлiткiв
дiзналася про секс саме iз порнографiї. А чверть дiвчат
переконанi, що мусять копiювати сцени, побаченi в роликах, навiть
якщо йдеться про те, що ще донедавна вважали збоченнями.

"Попит на порнографiю падає, тому що зменшується кiлькiсть табу,
-- висловлює думку блогер Володимир Жулiн. -- Те, що ранiше
демонстрували лише американськi силiконiзованi красунi, нинi може
показати перед камерою i дiвчина з сусiдньої квартири. Просто
так, без усiлякої плати, виключно з любовi до мистецтва. Або
через бажання себе показати".

А потiм тi фотографiї з"являються на "Одноклассниках" чи "В
Контакте": не лише юнi дiвчата, але й жiночки, якi 20-30 рокiв
тому були скромними вiдмiнницями, позують без бiлизни. На сайтах
для дорослих такi пiдбiрки "соцiального порно", без гламурного
антуражу i навiть без мiнiмальної обробки у "Фотошопi" б"ють усi
рекорди переглядiв. Схоже, природа сама пiдштовхує тих, хто аж
надто захопився вiртуальним сексом, повертатися до реальностi.
Реальнi дiвчата знову в модi.

Тетяна Мартинчук
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

15:24
Письменник - про українську мову, нову платівку і святкування Дня народження.
10:15
Також грузинський режисер розповів пр вивчення української мови та нову українсько-італійську стрічку.
18:00
"За титанові обладунки деякі клієнти готові віддати і 15 тисяч доларів".
15:27
"Коли звичайна сім'я - це чоловік і жінка, то з виникненням прикрих ситуацій вони опиняються сам на сам із проблемами".
18:05
Саме лабораторним тваринам ми маємо бути вдячні за колосальний прогрес людства в розумінні природи раку, нейродегенеративних, серцево-судинних і багатьох інших хвороб.
16:25
Досі майстри малюють пальцями й пензликом із котячої шерсті - її зістригають лише у гладкошерстих котів, під шийкою чи під лапкою.
10:07
"Ми - перфекціоністи, тож можемо досить жорстко робити зауваження одне одному. Іноді й ображаємося..."
17:25
Аналізуємо гардероб першої леді разом із фешн-експертом.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.