Інтимне. Коханки не просять пробачення...

Крапку у всьому поставив "Олег" -- так у його телефонi була записана чергова коханка.

"Уперше я дiзналася про зраду чоловiка десять рокiв тому. Не 
описуватиму тих почуттiв, якi вiдчуває при цьому жiнка. У той 
час на руках були малi дiти. Тож пiсля десяти втрачених кiлограмiв
ваги та океану пролитих слiз я пробачила. Тодi я вiрила, що це
нiколи не повториться, але помилилася.

Наступного разу це сталося, коли нашi дiти шукали цукерки в 
кишенях татового одягу, а знайшли фотографiю. Досi чую, як мої 
дiти питають, чому чужа тiтка вилiзла на нашого тата... 

I знову я побоялася залишитися сама з дiтьми. Пiзнiше ще була 
майстер швейного училища, бухгалтер, продавець i багато iнших. 
Тодi я зрозумiла -- це гени! Його мати не була замiжньою, коли 
народила. А моя мати попереджала, що його батько залишав у 
кожному селi, де був у вiдрядженнi, "такого Мiська". Але тодi ця 
фраза стала остаточною в моєму виборi, бо я була переконана, 
така людина не зможе зрадити, не бажатиме такої долi своїм 
дiтям. 

У подiбних iсторiях звинувачують жiнку, мовляв, не змогла
догодити чоловiковi. I вiн змушений був шукати iншу. У моєму
випадку все по-iншому. На питання, чому вiн таке робить, я
чула у вiдповiдь: "Ти не хотiла, тому я пiшов до iншої". Але ж
треба було зробити так, щоби я захотiла.

Рiч у тому, що жiнки, з якими був мiй чоловiк, були з його слiв,
доступними, вони самi проявляли iнтерес, а вiн просто користав. Кiлька
разiв я пробувала поговорити з його коханками, але вони чомусь змiнювали
номери мобiльних телефонiв. Нi, я не стежила за своїм чоловiком, не
копирсалася в його речах. Просто є ще "добрi люди", котрi вiдкривають очi.
А вiн жодного разу не сказав: "Цього не було, це хтось вигадав". Забула
написати, мiй чоловiк був водiєм маршрутного таксi.

Крапку у всьому поставив "Олег" -- так у його телефонi була записана
чергова коханка. 14 липня буде два роки, як ми розлучилися. Дiти виросли.
Синовi тепер 17 рокiв, дочцi -- 18. За цей час я намагалася зав'язати
стосунки з iншими чоловiками. Але щоразу зупиняє думка: "А що буде потiм?"
Адже я давала присягу бути з чоловiком разом i в горi, i в радостi. I ще я
зрозумiла, чому стiльки рокiв пробачала йому. Я досi кохаю його. I тiльки
тому наважилася вам про це все написати.

Чому нiхто з тих коханок не думає: "А що буде потiм"? Чому не згадає, що це
великий грiх? Менi здається, жодна з них на святiй сповiдi не згадала, що
руйнує чийсь свiт.

Одна рiч, закохався в iншу i пiшов, а ти знаєш, що треба рухатися далi. Я ж
стою на мiсцi, мене щохвилини мучать запитання. Чоловiк повторює, що любить
мене, каже, що хоче розпочати все заново. А я пiсля всього дуже сумнiваюся,
що у свої 40 рокiв вiн зможе бути вiрним менi. Можливо, просто буде
обережнiшим.

Священик пояснив, що я повинна зрозумiти i пробачити. В iншому випадку Бог
не зможе пробачити менi. Я маю пробачити чоловiку, кожнiй iншiй. Щоб за цей
грiх не довелося розплачуватися моїм дiтям i онукам. А в моєму розумiннi
людину треба пробачати, коли вона про це просить. Чому тим жiнкам жодного
разу не захотiлося попросити пробачення в мене?

Можливо, я дуже помиляюся, можливо, менi хтось зможе пояснити... Може, я не
маю права когось звинувачувати, може, iснує безлiч причин, щоб зi мною так
поводилися. Тим бiльше, у наш час, коли люди звертаються до Бога, коли щось
стається з ними або членами їхнiх родин. I тiльки тодi люди питають:
"Чому?"

Вiра, м. Львiв

Любов -- це мистецтво

-- Вiро, ви вже чули певнi поради вiд священика, а я не зможу заглибитися у
вашу проблему, маючи лише вашого листа. Бо насправдi -- це дуже особисте, i
до кожної ситуацiї слiд пiдходити по-особливому, -- коментує отець Андрiй
Нагiрняк, священнослужитель столичного храму Благовiщення Пресвятої
Богородицi (УГКЦ).
 
На жаль, "загального рецепту" немає. Правда лише в тому, що ми
мусимо бiльш свiдомо i вiдповiдально ставитись до вибору подружжя.
Ми маємо виважено приймати рiшення одружитись, мусимо готуватись
до цього, а не лише пiддаватись романтичним почуттям закоханостi.

"Любов -- це мистецтво", -- так сказав один фiлософ. I, як у кожному
мистецтвi, у любовi є мiсце для емоцiї, захоплення. Але, крiм
цього, ще й мусить бути мiсце i для навчання, працi, дисциплiни.
Вогонь сiмейного вогнища горить не лише почуттями, для його
пiдтримування потрiбнi щоденнi зусилля (обопiльнi), щоденна
праця, котра полягає i в "пiдкиданнi дров".

У нашiй Церквi вже понад десять рокiв iснують обов'язковi курси
приготування до подружнього життя, якi повиннi пройти усi, хто
хоче взяти шлюб. Також упродвож цього часу дiє рух "Подружнi
зустрiчi", де у формi реколекцiй проводять навчання подругiв, що
вже прожили певний час разом. Це робиться задля налагодження
вмiння спiлкуватись та дiалогувати в подружжi. Адже дуже багато
конфлiктiв i непорозумiнь виникає саме через невмiння донести
свої думки i почуття iншому -- без взаємних звинувачень, у
прийнятний спосiб.

Ви самi згадуєте про подiбну ситуацiю з вашим чоловiком. Яку
вчасно не обговорили, яка, можливо, i стала початком кризи вашого
подружжя. Адже ви кажете, що вiн не пояснив своїх очiкувань i
потреб, а ви не сказали йому про свої. Отож, можливо, i вам варто
вiдвiдати такi навчання, може, людина, так би мовити, збоку, котра
ще й є спецiалiстим зi сiмейних вiдносин, допоможе вам
поглянути на вашу проблему по-iншому, зважаючи i на вашi помилки. А
це дуже важливо для усвiдомлення, прийняття та пробачення.

Насамкiнець скажу кiлька слiв щодо "пробачення". Ви, Вiро, про
це багато говорите. Власне, Христос нас вчить i заохочує пробачати
навiть тим, якi не просять вибачення: "Отче, прости їм, бо не
знають, що роблять". Зрештою, ця образа i непрощення передусiм
шкодить вам, псує ваше життя, роз'їдає його iзсередини. Тож варто
вiдпустити цю ситуацiю, вiддати її Боговi, довiритись Йому -- у
цьому початок зцiлення вашої душi.

З Божою помiччю ви вiднайдете головне -- внутрiшнiй мир. Не
знаємо, як пiде далi життя, вiд нас залежить лиш те, аби ми
зробили все, що можемо. Щоб було добре, щоб зберегти вiрнiсть,
зберегти сiм'ю, а решту довiряємо Боговi. Пам'ятайте, "тим, що
Бога люблять, усе спiвдiє на добро".

Власне, тут доречним є приклад Iрини, котра теж написала листа.
Вона, з Божою помiччю, змогла вiднайти головне -- внутрiшнiй
мир.

Можливо, чоловiк, завдяки вашим молитвам i старанню, опам'ятається.
А можливо, пiде. I буде краще виховувати дитину самiй, нiж в
атмосферi постiйного конфлiкту i поганого прикладу батька. 

"Подружжя -- це те, за що варто боротися"

Отець Андрiй Березiвський, священик храму Христового 
Воскресiння:

-- У таких ситуацiях нерiдко в людей зроджується бажання розiрвати 
стосунки цiлком. Але насправдi зрада не є пiдставою для
уневажнення шлюбу. Може статися таке, що, примiром, чоловiк пiшов
до iншої жiнки, й у них народилась дитина. Так от, якщо в
попередньому шлюбi також є дитина, то вона може стати, так би
мовити, перешкодою для утворення нового подружжя. Нове подружжя
може вважатися нелегiтимним, навiть якщо перша дитина була
народжена в цивiльному шлюбi. Таку справу може довго розглядати
Церковний трибунал.

Жiнки питають, чи треба терпiти... Це радше риторичне
запитання. Церква закликає подруга, котрий перетерпiв зраду,
простити. Водночас Церква не може цього вимагати. Це важкий 
крок, дехто може пробачити, хтось не може цього зробити. Але 
потрiбно розумiти, подружжя -- це те, за що варто боротися.

Насправдi найпримiтивнiшим рiшенням є розiрвання стосункiв. 
"Краще пiти вiд такої людини", -- можуть радити друзi. Але це ж, 
окрiм всього, ще й доволi егоїстичне рiшення. Потрiбно, крiм 
себе, дбати ще й про дитину, котра потребує присутностi батька в 
своєму життi. Тож варто добре подумати, перш нiж прийняти 
рiшення про розiрвання шлюбу. 

Лариса ПАВЛИК
 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

16:15
Журналістка "Експресу" побувала у майстерні фотографа і розповіла про побачене.
14:40
"Момент, коли ти досягаєш своєї цілі, солодший, ніж найдорожче морозиво в світі".
18:14
Що тут сьогодні знімають, навіщо на майданчику потрібен скрипт-супервайзер та якою насправді є сукня Міледі з “Д'Артаньяна і трьох мушкетерів”?
14:30
Які пригоди спіткали студента впродовж мандрівки і чому він віддає перевагу саме двоколісому?
16:00
У цього чоловіка згоріла хата, він переніс три інфаркти та дві операції на серці. А опісля став пожежником-добровольцем.
18:16
Рейсовий автобус порівнявся з густим лісом, з-за повороту постала скульптура лося з надломаними рогами. Моя сусідка спереду хрипко сказала: “Нехароше це місце, нехароше!”
16:18
Фома - про оптимістів та песимістів, велосипеди та саундтрек до фільму "Заборонений".
18:15
Ми продовжуємо знайомити вас із журналістами найбільшої україномовної газети.
12:08
Відомий артист розповідає про неадекватних шанувальників, нове кохання і погані звички.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.